Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/57658
Title: Phát triển thị trường chứng khoán và tăng trưởng kinh tế: Vai trò độ mở thương mại và kiểm soát tham nhũng tại các nước đang phát triển
Authors: Phạm Thị Hồng Vân
Keywords: Thị trường chứng khoán
Tăng trưởng kinh tế
Độ mở thương mại
Kiểm soát tham nhũng
Chứng khoán
Abstract: Luận án hệ thống các lý thuyết nền tảng, giải thích vai trò của độ mở thương mại, trong mối quan hệ giữa phát triển thị trường chứng khoán và tăng trưởng kinh tế một cách đầy đủ và thuyết phục nhất. Từ cơ sở lý thuyết và kết quả lược khảo, luận án chỉ ra được cơ chế tác động của độ mở thương mại đến tăng trưởng kinh tế. Theo cơ chế trực tiếp, độ mở thương mại tác động đến tăng trưởng kinh tế qua giá trị hàng hóa xuất khẩu, theo cơ chế gián tiếp thì độ mở thương mại tác động đến tăng trưởng kinh tế thông qua giá trị máy móc thiết bị, công nghệ nhập khẩu tác động gián tiếp qua hiệu suất các nhân tố tổng hợp. Từ đó cho thấy độ mở thương mại xuất hiện trong mô hình tăng trưởng ở dạng tác động trực tiếp hay tác động gián tiếp qua hiệu suất các nhân tố tổng hợp.
Advisor: Nguyễn Hồng Thắng
Date Created: 2020
Type: Luận án
Extent: 193 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
 • LUẬN ÁN - PHẠM THỊ HỒNG VÂN.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 4,44 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TÓM TẮT_V_ HỒNG VÂN.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 858,09 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TÓM TẮT_E_ HỒNG VÂN.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 541,22 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • ĐÓNG GÓP MỚI_V_HỒNG VÂN.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 195,74 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • ĐÓNG GÓP MỚI_E_HỒNG VÂN.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 133,4 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.