Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/57670
Title: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng đầu ra sinh viên các trường đại học sư phạm Việt Nam
Authors: Vũ Quảng
Keywords: Chất lượng đầu ra
Sinh viên
Trường đại học sư phạm
Việt Nam
Abstract: Luận án đã đánh giá được các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng đầu ra sinh viên các trường đại học sư phạm Việt Nam sử dụng mô hình HEdPERF và COACTIV điều chỉnh. Kết quả chỉ ra: (i) nhân tố người học – chất lượng đầu vào có tác động mạnh nhất đến Năng lực_ Nghiệp vụ tiếp đến là Dịch vụ, Giảng viên, Chương trình đào tạo, và Cơ sở vật chất; (ii) nhân tố cơ sở vật chất có tác động mạnh nhất đối với Niền tin_ Ý thức. Kết quả này cũng tương đồng với kết quả tiếp cận theo phương thức phân tích mô hình cấu trúc tuyến tính. Những kết luận này của luận án giúp các trường ĐHSP đưa ra định hướng phù hợp để nâng cao chất lượng đầu ra sinh viên.
Advisor: Vũ Thành Hưởng, Nguyễn Thị Hường
Issue Date: 2020
Type: Luận án
Extent: 168 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
Appears in Collections:Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:
Thumbnail
 • LA_VuQuang.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,94 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LA_VuQuang_TT.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 472,48 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LA_VuQuang_Sum.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 506,15 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LA_VuQuang_V.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 184,96 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LA_VuQuang_E.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 184,8 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.