Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/57728
Title: Xu hướng bảo hộ sáng chế trong lĩnh vực năng lượng thay thế
Authors: Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ
Keywords: Bảo hộ
Sáng chế
Năng lượng thay thế
Bảo hộ sáng chế
Abstract: Tài liệu đề cập khái quát về lĩnh vực năng lượng thay thế; xu hướng bảo hộ sáng chế trong linh vực năng lượng thay thế; xu hướng bảo hộ sáng chế trong lĩnh vực năng lượng thay thế ở Việt Nam; từ đó đưa ra nhận xét chung.
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Extent: 11 trang, pdf
Method: Cục sở hữu trí tuệ-ipvietnam.gov.vn
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ
Appears in Collections:Phân quyền - Công nghệ

Files in This Item:
Thumbnail
  • CSHTT_Xu huong bao ho sang che trong linh vuc nang luong thay the.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 498,3 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.