Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/57769
Title: Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 2012 của Việt Nam - Đánh gái chất lượng điều hành kinh tế để thúc đẩy phát triển doanh nghiệp
Authors: Edmund Malesky
Keywords: PCI
Năm 2012
Chất lượng
Điều hành
Kinh tế
Doanh nghiệp
Chỉ số năng lực cạnh tranh
Năng lực cạnh tranh
Abstract: Tài liệu điều tra doanh nghiệp trong nước và Chỉ số PCI 2012; tác động của PCI tới cải cách điều hành tại địa phương.
Issue Date: 2012
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Extent: 111 trang, pdf
Method: Trung tâm WTO (VCCI)-PCI-https://pcivietnam.vn
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Trung tâm WTO (VCCI)-PCI
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • TTWTO_PCI2012_Chi so nang luc canh tranh cap tinh cua VN 2012.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 9,89 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.