Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/57773
Title: Thực hiện tốt trong điều hành kinh tế nhằm cải thiện môi trường kinh doanh và đầu tư
Authors: Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam
Keywords: Môi trường kinh doanh
Kinh tế
Môi trường
Kinh doanh
Đầu tư
Abstract: Tài liệu đề cập đến thực tiễn tốt trong cải thiện năng lực điều hành kinh tế địa phương; từ đó đưa ra kết luận.
Issue Date: 2013-12
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Extent: 20 trang, pdf
Method: Trung tâm WTO (VCCI)-PCI-https://pcivietnam.vn
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Trung tâm WTO (VCCI)-PCI
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.