Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/57817
Title: Bản tổng hợp thảo luận tại hội trường, kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV, buổi sáng ngày 26/10/2020
Authors: Quốc hội
Keywords: Biên bản kỳ họp
Biên bản thảo luận hội trường
Biên bản
Chánh án Tòa án nhân dân tối cao
Tòa án nhân dân tối cao
Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao
Viện kiểm sát nhân dân tối cao
Vi phạm pháp luật
Tham nhũng
Abstract: Bản tổng hợp thảo luận tại hội trường, kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV, buổi sáng ngày 26/10/2020. Buổi họp thảo luận trực tuyến về các báo cáo công tác của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; công tác phòng ngừa, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác thi hành án và công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều hành nội dung.
Issue Date: 2020-10-26
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 28 trang, pdf
Method: Trang Thông tin điện tử Văn phòng Quốc hội
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Trang Thông tin điện tử Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Biên bản gỡ băng kỳ họp

Files in This Item:
Thumbnail
  • Bien ban 26.10.2020s.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 462,66 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.