Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/57818
Title: Bản tổng hợp thảo luận tại hội trường, kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV, buổi sáng ngày 02/11/2020
Authors: Quốc hội
Keywords: Biên bản kỳ họp
Biên bản thảo luận hội trường
Biên bản
Tờ trình
Báo cáo thẩm tra
Mục đích sử dụng rừng
Kỳ 10
Khóa XIV
Abstract: Bản tổng hợp thảo luận tại hội trường, kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV, buổi sáng ngày 02/11/2020. Các nội dung cụ thể trong phiên họp: Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án hồ chứa nước sông Than, tỉnh Ninh Thuận, Dự án hồ chứa nước Bản Mồng, tỉnh Nghệ An. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì. Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển điều hành nội dung.
Issue Date: 2020-11-02
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 3 trang, pdf
Method: Trang Thông tin điện tử Văn phòng Quốc hội
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Trang Thông tin điện tử Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Biên bản gỡ băng kỳ họp

Files in This Item:
Thumbnail
  • Bien ban 02.11.2020s.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 297,15 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.