Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/57821
Title: Bản tổng hợp thảo luận tại hội trường, kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV, buổi chiều ngày 04/11/2020
Authors: Quốc hội
Keywords: Biên bản kỳ họp
Biên bản thảo luận hội trường
Biên bản
Kinh tế-xã hội
Ngân sách nhà nước
Đầu tư công
Tài chính quốc gia
Kỳ 10
Khóa XIV
Abstract: Bản tổng hợp thảo luận tại hội trường, kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV, buổi chiều ngày 04/11/2020. Các nội dung thảo luận cụ thể: kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước, đầu tư công, tài chính quốc gia, cơ cấu lại nền kinh tế, chương trình mục tiêu quốc gia, chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án hồ chứa nước sông Than, Bản Mồng; Thành viên Chính phủ phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu; Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội phát biểu một số vấn đề liên quan. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì. Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển điều hành nội dung
Issue Date: 2020-11-04
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 40 trang, pdf
Method: Trang Thông tin điện tử Văn phòng Quốc hội
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Trang Thông tin điện tử Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Biên bản gỡ băng kỳ họp

Files in This Item:
Thumbnail
  • Bien ban 04.11.2020c.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 541,64 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.