Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/57833
Title: Quy định về điều kiện kê biên quyền sử dụng đất và thực tiễn áp dụng
Authors: Nguyễn Phương Lê
Keywords: Kê biên
Quyền sử dụng đất
Thực tiễn
Abstract: Điều kiện kê biên quyền sử dụng đất là một nội dung rất quan trụng, đặt nền móng cho quá trình kê biên tài sản là quyền sử dụng đất. Để kê biên, xử lý quyền sử dụng đất, chấp hành viên phải xác định điều kiện kê biên trong những trường hợp cụ thể. Bài viết phân tích quy định pháp luật và thực tiễn \áp dụng về điều kiện kê biên đối với quyền sử dụng đất, từ đó, đề xuất các giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự.
Issue Date: 2020-07
Type: Bài trích
Extent: 14 trang, pdf
Method: Tạp chí Dân chủ pháp luật số 7(340) - 2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Dân chủ pháp luật
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • DCPL7.20.Quy dinh ve dieu kien ke bien QSD dat_thuc tien.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 29,04 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.