Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/57836
Title: Tình hình buôn lậu ở miền Đông Nam Bộ nguyên nhân và giải pháp
Authors: Nguyễn Đăng Phú
Keywords: Buôn lậu
Đông Nam Bộ
Abstract: Bài viết tập trung nghiên cứu nguyên nhân tình hình buôn lậu trên địa bàn miền Đông Nam Bộ, từ đó, đề xuất một số giải pháp phòng ngừa tội phạm buôn lậu trên địa bàn này.
Issue Date: 2020-07
Type: Bài trích
Extent: 5 trang, pdf
Method: Tạp chí Dân chủ và pháp luật số 7(340) - 2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Dân chủ và pháp luật
Appears in Collections:Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • DCPL7.20.Tinh hinh buon lau o mien dong nam bo_nguyen nhan_giai phap.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 10,31 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.