Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/57836
Title: Báo cáo tổng hợp ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội về dự kiến nhóm vấn đề chất vấn tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV
Authors: Quốc hội
Keywords: Báo cáo
Đại biểu Quốc hội
Chất vấn
1350/BC-TTKQH
Kỳ 04
Khóa XIV
Description: Báo cáo tổng hợp ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội về dự kiến nhóm vấn đề chất vấn tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV (Số: 1350/BC-TTKQH) được Tổng Thư ký Quốc hội báo cáo Quốc hội ngày 07/11/2017.
Abstract: Báo cáo tổng hợp ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội về dự kiến nhóm vấn đề chất vấn tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV (Số: 1350/BC-TTKQH) được Tổng Thư ký Quốc hội báo cáo Quốc hội ngày 07/11/2017.
Issue Date: 2017-11-07
Type: Báo cáo
Format: pdf
Extent: 3 trang
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa XIV. Kỳ họp thứ 04 (Từ ngày 23/10/2017 đến ngày 24/11/2017)
Kỷ yếu Quốc hội khóa XIV. Kỳ họp thứ 04 (Từ ngày 23/10/2017 đến ngày 24/11/2017)
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: http://quochoi.vn
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 0560b640-55d5-45dd-b437-675da65f6cf4.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 376,26 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.