Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/57851
Title: Tái chế chất thải rắn trong các công trình giao thông đường bộ: kinh nghiệm các nước trên thế giới và khuyến nghị cho Việt Nam
Authors: Lê Hoàng Anh, Lê Hà Vũ
Nguyễn Ngọc Tân
Keywords: Tái chế
Chất thải rắn
Giao thông đường bộ
Việt Nam
Abstract: Chuyên đề đưa ra cái nhìn tổng quan về tình hình ứng dụng cốt liệu tái chế từ chất thải rắn xây dựng trong thi công đường giao thông trên thế giới, từ đó đề xuất một số kiến nghị về mặt chính sách lẫn kỹ thuật về việc áp dụng loại vật liệu này trong các lớp móng của kết cấu áo đường thuộc các dự án đường giao thông ở Việt Nam.
Issue Date: 2020-10
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 29 trang, pdf
Method: Thư viện Quốc hội
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Thư viện Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Môi trường

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.