Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/57861
Title: Sự cần thiết thành lập tòa chuyên trách về sở hữu trí tuệ tại Việt Nam
Authors: Phạm Minh Huyền, Đinh Đồng Vang
Keywords: Tòa chuyên trách
Sở hữu trí tuệ
Việt Nam
Sở hữu
Abstract: Tài liệu đề cập đến thực tiễn giải quyết tranh chấp về sở hữu trí tuệ tại Tòa án Việt Nam; nhu cầu thực tiễn của việc giải quyết tranh chấp về sở hữu trí tuệ tại Tòa án hiện nay; kinh nghiệm của một số quốc gia trên thế giới đã thành lập Tòa chuyên trách về sở hữu trí tuệ.
Issue Date: 2020-07
Type: Bài trích
Extent: 6 trang, pdf
Method: Tạp chí Dân chủ và pháp luật số 7(339)-2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Dân chủ và pháp luật
Appears in Collections:Phân quyền - Công nghệ

Files in This Item:
Thumbnail
  • DCPL7.20.CD.Su can thiet thanh lap Toa chuyen trach ve SHTT_VNam.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 12,2 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.