Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/57886
Title: Tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của Quốc hội ở Việt Nam hiện nay
Authors: Phan Thanh Hà
Keywords: Đổi mới
Tổ chức và hoạt động Quốc hội
Quốc hội
Việt Nam
Abstract: Trên cơ sở nhận diện một số bất cập trong tổ chức và hoạt động của Quốc hội trong thời gian vừa qua, bài viết đưa ra 9 nội dung đóng góp ý kiến cho Dự thảo trình Đại hội XIII của Đảng, nhằm tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của Quốc hội, phát huy dân chủ, đẩy mạnh xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.
Issue Date: 2020-07
Type: Bài trích
Extent: 14 trang, pdf
Method: Tạp chí Nhà nước và pháp luật số 7/2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nhà nước và pháp luật
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • NNPL7.20.Doi moi to chuc va hoat dong Quoc hoi VNam.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 28,35 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.