Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/57894
Title: Quyền con người trong đại dịch Covid-19
Authors: Nguyễn Thị Thu Trang
Keywords: Quyền con người
Covid-19
Abstract: Đại dịch Covid-19 diễn ra kéo theo những bất ổn về kinh tế - xã hội ở Việt Nam và trên toàn thế giới. Bài viết này nghiên cứu quyền con người trong đại dịch Covid -19. Tác giả bài viết tiếp cận lý luận về quyền con người - quyền tự nhiên mang tính xã hội và lý giải quyền cá nhân phải hài hòa với quyền tập thể. Dựa trên cơ sở lý luận đó, tác giả phân tích những chính sách của Việt Nam trong đại dịch Covid-19 để thấy được Việt Nam tôn trọng quyền con người như thế nào.
Issue Date: 2020-07
Type: Bài trích
Extent: 13 trang, pdf
Method: Tạp chí Nhà nước và pháp luật số 7/2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nhà nước và pháp luật
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:
Thumbnail
  • NNPL7.20.Quyen con nguoi trong dai dich Covid-19.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 25,68 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.