Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/57897
Title: Bồi thường thiệt hại định trước do xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ theo pháp luật Việt Nam: một số vấn đề đặt ra và giải pháp hoàn thiện
Authors: Hoàng Văn Thắng
Keywords: Bồi thường thiệt hại
Quyền sở hữu trí tuệ
Pháp luật Việt Nam
Sở hữu trí tuệ
Abstract: Bài viết phân tích quy định về bồi thường thiệt hại định trước do xâm phạm quyền sở hũu trí tuệ ở Việt Nam trên cơ sở so sánh với quy định của Hiệp định về các khía cạnh liên quan tới thương mại của quyền sở hữu trí tuệ (TRIPS), Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và một số quốc gia như Hoa Kỳ, Singapore, Trung Quốc. Từ đó, tác giả đề ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện quy định về bồi thường thiệt hại định trước, góp phần nâng cao hiệu quả bảo vệ, thực thi quyền sở hữu trí tuệ ở Việt Nam.
Issue Date: 2020-08
Type: Bài trích
Extent: 10 trang, pdf
Method: Tạp chí Nhà nước và pháp luật số 8/2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nhà nước và pháp luật
Appears in Collections:Phân quyền - Công nghệ

Files in This Item:
Thumbnail
  • NNPL8.20.Boi thuong thiet hai do xam pham quyen SHTT_Pluat VNam.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 20,36 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.