Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/57899
Title: Xây dựng và hoàn thiện pháp luật về quản lý rác thải nhựa hướng tới phát triển kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam
Authors: Bùi Đức Hiển
Keywords: Rác thải
Rác thải nhựa
Quản lý rác thải nhựa
Việt Nam
Abstract: Bài viết chỉ ra những bất cập trong quy định và thực hiện pháp luật về quản lý rác thải nhựa ở Việt Nam hiện nay. Từ đó, đưa ra một số giải pháp xây dựng, hoàn thiện chính sách pháp luật về vấn đề này nhằm thúc đẩy phát triến kinh tế tuần hoàn Việt Nam trong thời gian tới.
Issue Date: 2020-08
Type: Bài trích
Extent: 11 trang, pdf
Method: Tạp chí Nhà nước và pháp luật số 8/2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nhà nước và pháp luật
Appears in Collections:Phân quyền - Môi trường

Files in This Item:
Thumbnail
  • NNPL8.20.Hoan thien pl_quan ly rac thai nhua_phat trien kinh te.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 21,67 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.