Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/57902
Title: Quản trị tốt - Nghiên cứu so sánh giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc
Authors: Nguyễn Tiến Đức
Keywords: Quản trị
Hoa Kỳ
Trung Quốc
Abstract: Dựa trên khung lý thuyết về quản trị tốt, bài viết so sánh, đối chiếu việc thực hiện những tiêu chí quản trị tốt ở Hoa Kỳ và Trung Quốc. Mặc dù những sự khác biệt sâu sắc về hệ tư tưởng, chính trị, pháp luật, văn hóa và các điều kiện xã hội khác, đây lại là hai quốc gia phát triển bậc nhất về kinh tế trên thế giới. Bài viết đặt câu hỏi liệu quản trị tốt có phải là lời giải cho sự phát triển tương đồng này hay không?
Issue Date: 2020-08
Type: Bài trích
Extent: 13 trang, pdf
Method: Tạp chí Nhà nước và pháp luật số 8/2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nhà nước và pháp luật
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • NNPL8.20.Quan tri tot_nghien cuu so sanh_Hoa Ky_Trung Quoc.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 25,6 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.