Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/57911
Title: Bình luận án lệ số 16/2017/AL về công nhận hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất là di sản thừa kế do một trong các đồng thừa kế chuyển nhượng
Authors: Tưởng Duy Lượng
Keywords: Bình luận án lệ số 16/2017/AL
Hợp đồng chuyển nhượng
Quyền sử dụng đất
Di sản thừa kế
Thừa kế chuyển nhượng
Abstract: Tài liệu đề cập đến nội dung án lệ, bình luận về công nhận hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất là di sản thừa kế do một trong các đồng thừa kế chuyển nhượng.
Issue Date: 2020-07
Type: Bài trích
Extent: 7 trang, pdf
Method: Tạp chí Tòa án nhân dân số 13 (Kỳ I tháng 7/2020)
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Tòa án nhân dân
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • TAND7.20.An le 16.2017_Hop dong chuyen nhuong quyen su dung dat.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 17,07 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.