Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/57928
Title: Báo cáo kết quả khảo sát về: Một số nội dung liên quan đến thực hiện pháp luật về giao thông đường bộ
Authors: Thư viện Quốc hội, Quỹ Hanns Seidel - Cộng hòa liên bang Đức
Keywords: Báo cáo
Báo cáo khảo sát
Giao thông đường bộ
Luật Giao thông đường bộ
Abstract: Khảo sát, đánh giá tình hình thực hiện pháp luật về giao thông đường bộ (GTĐB) thời gian qua thông qua ý kiến nhận xét, đánh giá của đại diện người dân, lái xe chuyên nghiệp, nhân viên doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ vận tải và cán bộ, công chức đang làm việc trong một số cơ quan nhà nước; Khảo sát ý kiến của các nhóm đối tượng trên về một số nội dung đang còn có ý kiến khác nhau trong Dự thảo Luật GTĐB (sửa đổi) và Luật Bảo đảm trật tự, an toàn GTĐB, qua đó đó đưa ra đề xuất, kiến nghị nhằm cung cấp thêm thông tin và số liệu định lượng phục vụ đại biểu Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội trong quá trình thảo luận và cho ý kiến đối với 02 dự án luật này.
Issue Date: 2020-11
Type: Báo cáo điều tra xã hội học
Extent: 35 trang, pdf
Method: Thư viện Quốc hội
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Thư viện Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Giao thông, vân tải

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.