Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/57936
Title: Pháp luật hợp đồng trong lĩnh vực dân sự, đất đai, nhà ở và kinh doanh bất động sản
Authors: Nguyễn Quang Tuyến, Tạ Văn Nhất
Keywords: Pháp luật
Hợp đồng
Lĩnh vực dân sự
Đất đai
Nhà ở
Kinh doanh bất động sản
Abstract: Bài viết phân tích, đánh giá nội dung các quy định của pháp luật về hợp đồng trong lĩnh vực dân sự, đất đai, nhà ở và kinh doanh bất động sản nhằm chỉ ra những điểm mâu thuẫn, chưa thiếu đồng bộ. Trên cơ sở đó, kiến giải một số giải pháp khắc phục những hạn chế, bất cập của pháp luật này.
Issue Date: 2020-08
Type: Bài trích
Extent: 6 trang, pdf
Method: Tạp chí Dân chủ và pháp luật số tháng 8 (341) năm 2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Dân chủ và pháp luật
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • DCPL.8.20.Phap luat hop dong dan su_dat dai_nha o_BDSan.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 13,11 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.