Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/57943
Title: Một số vấn đề pháp lý cần hoàn thiện về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch
Authors: Nguyễn Nhật Khanh
Keywords: Pháp lý
Xử phạt vi phạm hành chính
Du lịch
Lĩnh vực du lịch
Abstract: Nhằm bảo đảm hiệu quả công tác đấu tranh, phòng chống các vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch thì xử phạt vi phạm hành chính được xem là một giải pháp hữu hiệu. Tuy nhiên, quy định pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch vần còn tồn tại một số bất cập, từ dó gây ra khó khăn cho công tác xử phạt trong thực tiễn. Bài viết phân tích một số bất cập trong các quy định pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch và đề xuất giải pháp hoàn thiện.
Issue Date: 2020-01
Type: Bài trích
Extent: 12 trang, pdf
Method: Tạp chí Khoa học pháp lý Việt Nam số 01(131)/2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Khoa học pháp lý Việt Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:
Thumbnail
  • KHPLVN.1.20.Hoan thien ve XPVPHC trong linh vuc du lich.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 18,37 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.