Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/57951
Title: Các tội phạm về hối lộ theo Luật Hình sự Liên bang Australia và một vài suy nghĩ cho Việt Nam
Authors: Hoàng Thị Tuệ Phương, Trần Ngọc Lan Trang
Keywords: Tội phạm
Hối lộ
Luật Hình sự
Australia
Việt Nam
Abstract: Bài viết phân tích các quy định trong Bộ luật Hình sự liên bang Australia liên quan tội phạm về hối lộ, chỉ ra những điểm khác biệt đáng lưu ý khi so sánh với quy định tương ứng trong luật hình sự Việt Nam, đó là cách thức ghi nhận về yếu tố lợi ích/ giá trị của lợi ích hay là về bản chất không chính đáng của lợi ích được cho - nhận, sự cân nhắc các yếu tố văn hóa trực tiếp liên quan đến hành vi hôi lộ và về yêu cầu sự lưu trữ "hồ sơ" về hành vi hối lộ, bài viết đưa ra một vài suy nghĩ về cách tiếp cận đối với tội phạm tham nhũng trong luật hình sự Việt Nam cũng như đề xuất hướng nghiên cứu tiếp theo.
Issue Date: 2020-01
Type: Bài trích
Extent: 7 trang, pdf
Method: Tạp chí Khoa học pháp lý Việt Nam số 01(131)/2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Khoa học pháp lý Việt Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Phòng chống tham nhũng

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.