Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/57953
Title: Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ mười, Quốc hội khóa XIV. Sáng ngày 06/11/2020
Authors: Quốc hội
Keywords: Biên bản kỳ họp
Biên bản thảo luận hội trường
Biên bản
Giám sát chuyên đề
Chính phủ
Tòa án nhân dân tối cao
Viện kiểm sát nhân dân tối cao
Hội đồng Dân tộc
Khóa XIV
Kỳ 10
Abstract: Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ mười, Quốc hội khóa XIV. Sáng ngày 06/11/2020. Quốc hội nghe các Báo cáo việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn trong nhiệm kỳ khóa XIV và một số nghị quyết trong nhiệm kỳ khóa XIII của Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Báo cáo tổng hợp ý kiến thẩm tra của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn trong nhiệm kỳ khóa XIV và một số nghị quyết trong nhiệm kỳ khóa XIII; Chất vấn và trả lời chất vấn về các vấn đề liên quan. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì điều hành nội dung.
Issue Date: 2020-11-06
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 29 trang, pdf
Method: Thư viện Quốc hội
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Thư viện Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Biên bản gỡ băng kỳ họp

Files in This Item:
Thumbnail
  • Bien ban 06.11.2020s.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 470,79 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.