Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/57954
Title: Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ mười, Quốc hội khóa XIV. Chiều ngày 09/11/2020
Authors: Quốc hội
Keywords: Biên bản kỳ họp
Biên bản thảo luận hội trường
Biên bản
Chất vấn
Trả lời chất vấn
Kỳ 10
Khóa XIV
Abstract: Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ mười, Quốc hội khóa XIV. Chiều ngày 09/11/2020. Hội trường tiếp tục chất vấn và trả lời chất vấn về các vấn đề liên quan. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì điều hành nội dung.
Issue Date: 2020-11-09
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 40 trang, pdf
Method: Thư viện Quốc hội
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Thư viện Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Biên bản gỡ băng kỳ họp

Files in This Item:
Thumbnail
  • Bien ban 09.11.2020c.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 533,98 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.