Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/57963
Title: Các hành vi của Trung Quốc trên biển Đông trong thời gian gần đây dưới góc nhìn của luật pháp, quan hệ quốc tế và phản ứng của Việt Nam
Authors: Ngô Hữu Phước
Keywords: Hành vi
Trung Quốc
Biển đông
Luật pháp
Quan hệ quốc tế
Việt Nam
Abstract: Bài viết phân tích và làm sáng tỏ các hành vi vi phạm pháp luật quốc tế của Trung Quốc trong thời gian qua trên biển Đông, đồng thời, phân tích, trù liệu phản ứng của Việt Nam đã và nên thực hiện trong tương lai nhằm đối phó có hiệu quả vối các hành vi của Trung Quốc xâm phạm chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán trên biển Đông.
Issue Date: 2020-02
Type: Bài trích
Extent: 12 trang, pdf
Method: Tạp chí Khoa học pháp lý Việt Nam số 02 (132)/2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Khoa học pháp lý Việt Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:
Thumbnail
  • KHPLVN.2.20.Hanh vi cua TQuoc tren bien dong_Luat phap_VNam.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 17,76 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.