Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/57964
Title: Hình thức di chúc miệng
Authors: Nguyễn Thanh Thư
Keywords: Hình thức di chúc
Di chúc
Di chúc miệng
Abstract: Trên thế giới không phải nước nào cũng thừa nhận di chúc miệng. Ở Việt Nam đã thừa nhận từ rất lâu loại hình di chúc này nhưng quy định về nó vẫn chưa thật sự được lưu ý và bộc lộ nhiều vấn đề. Bài viết phân tích, so sánh những quy định về hình thức di chúc miệng trong Bộ luật Dân sự năm 2015 với pháp luật một số quốc gia khác về vấn này nhằm mục đích hoàn thiện hơn những điều kiện chưa phù hợp vì di chúc miệng.
Issue Date: 2020-02
Type: Bài trích
Extent: 9 trang, pdf
Method: Tạp chí Khoa học pháp lý Việt Nam số 02 (132)/2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Khoa học pháp lý Việt Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Tư pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • KHPLVN.2.20.Hinh thuc di chuc mieng.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 13,18 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.