Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/57969
Title: Nhận diện nghĩa vụ tài chính của trường đại học công lập tự chủ tài chính
Authors: Phan Thi Thanh Dương, Ngô Gia Hoàng
Keywords: Công lập
Tài chính
Đại học công lập
Tự chủ tài chính
Abstract: Bài viết phân tích cơ sở hình thành nghĩa vụ tài chính của các trường đại học công lập tài chính, từ đó nhận diện các loại nghĩa vụ tài chính mà các đơn vị này phải nộp cho Nhà nước; từ đó nhận diện các loại nghĩa vụ tài chính của trường đại học công lập được tự chủ tài chính. Bài viết hướng đến định hình cho việc xác lập giới hạn quyền tự chủ trong hoạt động chi tiêu của chủ thể này sau khi đã hoàn thành các nghĩa vụ tài chính với Nhà nước.
Issue Date: 2020-02
Type: Bài trích
Extent: 12 trang, pdf
Method: Tạp chí Khoa học pháp lý Việt Nam số 02 (132)/2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Khoa học pháp lý Việt Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Giáo dục, đào tạo

Files in This Item:
Thumbnail
  • KHPLVN.2.20.Nghia vu tai chinh_truong DH cong lap_tu chu tai chinh.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 18,07 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.