Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/57972
Title: Nâng cao chất lượng chấp hành pháp luật thi hành án hành chính
Authors: Diệp Thành Nguyên
Keywords: Nâng cao chất lượng
Chấp hành pháp luật
Thi hành án
Hành chính
Abstract: Thi hành án hành chính được quy định tại chương XIX từ Điều 309 đến Điều 315 Luật Tố tụng hành chính năm 2015. Chính phủ đã ban hành Nghị định số 71/2016/NĐ-CP quy định về thời hạn, trình tự, thủ tục thi hành án hành chính và xử lý trách nhiệm đối với người không thi hành bản án, quyết định của Tòa án. Bài viết trình bày khái niệm, thủ tục thi hành án hành chính, những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng chấp hành pháp luật thi hành án hành chính.
Issue Date: 2020-08
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 12 trang, pdf
Method: Tạp chí Công Thương, số 20, tháng 8 năm 2020
Temporal: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Công Thương, số 20, tháng 8 năm 2020
Appears in Collections:Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:
Thumbnail
  • TVQH_Nâng cao chất lượng chấp hành pháp luật_TCCT.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 247,68 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.