Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/57978
Title: Tự do di chuyển lao động trong cộng đồng kinh tế ASEAN: Cơ hội và thách thức đối với nhân lực có kỹ năng ở Việt Nam
Authors: Nguyễn Thị Diệu Hiền, Trần Phương Thảo
Keywords: AEC
Thị trường lao động chung
Lao động có kỹ năng
Hiệp định về Di chuyển thể nhân trong ASEAN (MNP)
Abstract: Cộng đồng kinh tế ASEAN - AEC được thành lập giúp hình thành sự dịch chuyển tự do của hàng hóa, dịch vụ, vốn đầu tư và lao động có tay nghề cao trong khu vực. Một thị trường chung về lao động mà AEC hướng tới sẽ tạo cơ hội cho lao động có kỹ năng trong khu vực ASEAN tìm kiếm các công việc phù hợp, có khả năng phát triển nghề nghiệp, đem lại nguồn thu nhập xứng đáng cùng nhiều quyền lợi khác. Hơn lúc nào hết, Việt Nam cần nhận thức đúng đắn về năng lực của lao động, những cơ hội và thách thức khi di chuyển lao động có kỹ năng Việt Nam sang các nước phát triển khác làm việc hay ngược lại khi Việt Nam muốn thu hút nhân lực chất lượng cao trong khu vực. Để làm rõ vấn đề này, bằng phương pháp so sánh, phân tích định tính nguồn dữ liệu thứ cấp, bài báo đã nêu bật khái niệm, thực trạng về nhân lực có kỹ năng của nước ta cũng như phân tích cơ hội và thách thức. Từ thực tiễn và các mục tiêu phát triển thị trường lao động của Việt Nam, kết hợp dự báo về sự thay đổi việc làm ở nước ta trong thời gian tới, tác giả đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của lao động có kỹ năng và thúc đẩy tự do di chuyển.
Issue Date: 2017-06-30
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 13 trang, pdf
Method: Tạp chí Công thương
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Công thương
Appears in Collections:Phân quyền - Lao động

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.