Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/57989
Title: Nợ công tại Việt Nam: Thực trạng và giải pháp
Authors: Phạm Thị Phương Liên
Keywords: Nợ công
Việt Nam
Nền kinh tế
Abstract: Nợ công là một phần quan trọng và không thể thiếu trong tài chính mỗi quốc gia. Nợ công của Việt Nam tính đến cuối năm 2016 đạt mức 63,7% GDP, trong đó nợ của Chính phủ là 52,6%. Theo IMF và Ngân hàng Thế giới, nợ công của Việt Nam, mặc dù vượt qua ngưỡng 50% GDP, nhưng vẫn ở trong phạm vi an toàn trong trung hạn. Tuy nhiên, việc nợ công tăng nhanh sẽ gây nhiều tác động cho nền kinh tế. Bài viết phân tích thực trạng nợ công tại Việt Nam trong thời gian qua và một số đề xuất về chính sách nhằm quản lý có hiệu quả nợ công ở Việt Nam trong thời gian tới.
Issue Date: 2018-12-12
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 11 trang, pdf
Method: Tạp chí Công thương
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Công thương
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • TVQH_Nợ công tại Việt Nam_TCCT.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 470,09 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.