Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/57996
Title: “Yếu tố thị trường đặc biệt[1]” - công cụ mới của các cơ quan điều tra trong các vụ việc điều tra chống bán phá giá
Authors: Lê Triệu Dũng
Keywords: Thị trường đặc biệt
Cơ quan điều tra
Chống bán phá giá
Điều tra
Abstract: Trong thời gian gần đây, xu hướng sử dụng công cụ chống bán phá giá để bảo hộ sản xuất trong nước ngày càng phổ biến. Khi các nước bị kiện đã có kinh nghiệm hơn trong việc ứng phó với các cuộc điều tra, các nước đi kiện lại liên tục nghĩ ra các chiêu bài mới để tăng cường khả năng bảo hộ. Khái niệm "thị trường đặc biệt" ra đời trong bối cảnh đó. Thị trường đặc biệt là thị trường không hoạt động theo quy luật thị trường do bị sự can thiệp, chi phối của Chính phủ. Vì vậy, giá cả trong các thị trường này không phản ánh quy luật cung cầu và do đó không được sử dụng trong các cuộc điều tra chống bán phá giá. Thay vào đó, các cơ quan điều tra sẽ sử dụng giá tham chiếu từ các thị trường thay thế và kết quả thường dẫn đến mức thuế chống bán phá giá tăng đột biến. Chính vì vậy, trên các diễn đàn quốc tế đã có nhiều ý kiến quan ngại về việc lạm dụng thị trường đặc biệt trong xu hướng điều tra gần đây. Là một quốc gia thường xuyên phải đối mặt với các cuộc điều tra chống bán phá giá, Việt Nam cần nghiên cứu về quy định và thực tiễn vấn đề này để có kế hoạch, chiến lược ứng phó phù hợp nhằm hướng tới mục tiêu xuất khẩu bền vững trong bối cảnh hội nhập.
Issue Date: 2020-08
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 11 trang, pdf
Method: Các kết quả nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ, Số 20, tháng 8 năm 2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Công Thương
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • TVQH_Yếu tố thị trường đặc biệt_TCCT.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 311,02 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.