Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/57999
Title: Bản tin Hội đồng quốc gia giáo dục và phát triển nhận lực quý I năm 2020
Authors: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Keywords: Bản tin
Bản tin Hội đồng quốc gia giáo dục
Giáo dục
Quý I
Nhân lực
Phát triển nhân lực
Abstract: Bản tin tập hợp những bài viết cung cấp nhiều góc nhìn khác nhau về các vấn đề giáo dục trong những tháng đầu năm 2020. Một số vấn đề cụ thể được đề cập đến: Giáo dục ứng phó với đại dịch Covid-19, bảo đảm chất lượng đào tạo từ xa trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19, thông tư số 01/2020/TT-BGDĐT về Hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông, giải pháp đào tạo nâng cao và đào tạo lại nhân lực,...
Issue Date: 2020
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 36 trang, pdf
Method: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Appears in Collections:Phân quyền - Giáo dục, đào tạo

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.