Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/58001
Title: Một số thông tin về giáo dục và đào tạo
Authors: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Keywords: Đào tạo
Giáo dục
Covid-19
Kế hoạch năm học 2019 - 2020
Giáo dục và đào tạo
Abstract: Tài liệu cung cấp những thông tin cơ bản liên quan đến giáo dục và đào tạo trong năm 2020. Một số vấn đề cụ thể được đề cập: thực hiện tốt mục tiêu kép đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 và hoàn thành kế hoạch năm học 2019 - 2020, thực hiện tốt mục tiêu kép tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 vừa đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 vừa đảm bảo sự nghiêm túc, khách quan, công bằng của Kỳ thi, công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng sư phạm năm 2020, triển khai Nghị quyết 88/2014/QH13 về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông,...
Issue Date: 2020-10
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 16 trang, pdf
Method: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Appears in Collections:Phân quyền - Giáo dục, đào tạo

Files in This Item:
Thumbnail
  • TVQH_Một số thông tin về giáo dục và đào tạo_BGDĐT.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,45 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.