Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/58009
Title: Định giá quyền tác giả
Authors: Nguyễn Phương Thảo
Keywords: Định giá
Quyền tác giả
Tác giả
Abstract: Định giá quyền tác giả là hoạt động mang tính chất đặc thù bởi những đặc trưng của đối tượng này so vói các loại tài sản khác. Nội dung bài viết tập trung vào những đặc trưng của quyền tác giả tác động đến hoạt động định giá và những phương pháp định giá cụ thể. Từ đó, bài viết đánh giá thực tiễn định giá quyền tác giả thể hiện qua vấn đề xác định thiệt hại trong những tranh chấp vì hành vi xâm phạm quyền được giải quyết tại Tòa án.
Issue Date: 2020-02
Type: Bài trích
Extent: 15 trang,pdf
Method: Tạp chí Khoa học pháp lý Việt Nam số 02 (132)/2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Khoa học pháp lý Việt Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Khoa học

Files in This Item:
Thumbnail
  • KHPLVN.2.20.Dinh gia quyen tac gia.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 21,98 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.