Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/58012
Title: Thu thập chứng cứ của đương sự trong tố tụng dân sự
Authors: Nguyễn Thị Thu Hà
Keywords: Thu thập
Chứng cứ
Đương sự
Tố tụng dân sự
Abstract: Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 vẫn còn có những quy định chưa thực sự tạo điều kiện cho đương sự có được đầy đủ chứng cứ để chứng minh và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình trước toà án. Bài viết chỉ ra cơ sở đó, kiến nghị hoàn thiện cũng như hoạt động thu thập chứng cứ của đương sự trên thực tế gặp rất nhiều khó khăn, sự khác biệt về hoạt động thu thập chứng cứ trong tố tụng dân sự của một số nước, trên cơ sở đó nghị hoàn thiện pháp luật tố tụng dân sự Việt Nam về thu thập chứng cứ của đương sự.
Issue Date: 2020-03
Type: Bài trích
Extent: 15 trang, pdf
Method: Tạp chí Luật học số 03(238), tháng 03/2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Luật học
Appears in Collections:Phân quyền - Tư pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • LH.3.20.Chung cu cua duong su trong to tung dan su.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 27,79 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.