Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/58019
Title: Cách mạng công nghiệp và pháp luật
Authors: Trần Thị Quang Hồng
Keywords: Cách mạng công nghiệp
Pháp luật
Abstract: Bài viết này đánh giá về sự phát triển của pháp luật hiên đại dưới tác động cua ba cuộc cách mạng công nghiệp đã diễn ra trước đây, từ đó rút ra những bài học va những hàm ý về ứng xử chính sách, pháp luật trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.
Issue Date: 2020-06
Type: Bài trích
Extent: 8 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 11 (411)-Kỳ 1- Tháng 6/2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • NCLP.6.20.Cach mang cong nghiep_phap luat.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 16,01 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.