Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/58023
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.coverage.spatialThư viện Quốc hội-
dc.creatorNguyễn Hà Thanh-
dc.date.issued2020-06-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/58023-
dc.description.abstractThu hồi tài sản tham nhũng đã và đang trở thành nội dung được Đảng, xã hội quan tâm. Tuy nhiên, thu hồi tài sản tham nhũng thực tế vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019 của Chính phủ đánh giá "tỷ lệ" tham nhũng có tiến bộ đáng kể nhưng còn thấp hơn nhiều thu hồi tài sản tham giá trị tài sản bị chiếm đoạt, gây thiệt hại". Để tăng cường hiệu quả của công tác thu hồi tài sản tham nhũng, bài viết này trình bày phương thức thu hồi tài sản dựa trên quy trình khởi kiện dân sự theo kinh nghiệm quốc tế và đưa ra một số khuyến nghị cho Việt Nam.-
dc.format.extent7 trang, pdf-
dc.languagevivi
dc.rightsTạp chí Nghiên cứu lập phápvi
dc.subjectKhởi kiện dân sựvi
dc.subjectThu hồi tài sảnvi
dc.subjectTham nhũngvi
dc.subjectKinh nghiệm quốc tếvi
dc.subjectViệt Namvi
dc.titleKhởi kiện dân sự để thu hồi tài sản tham nhũng - Kinh nghiệm quốc tế và khuyến nghị cho Việt Namvi
dc.typeBài tríchvi
dc.source.methodTạp chí Nghiên cứu lập pháp số 11 (411)-Kỳ 1-Tháng 6/2020-
Appears in Collections:Phân quyền - Phòng chống tham nhũng

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.