Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/58026
Title: Tạm ngừng phiên tòa trong tố tụng dân sự
Authors: Đặng Thanh Hoa
Keywords: Tạm ngừng phiên tòa
Tố tụng dân sự
Abstract: Bài viết này phân tích quy định của pháp luật về thủ tục tạm ngừng phiên tòa trong tố tụng hình sự và thực tiễn áp dụng những bất cập về thủ tục tạm ngừng phiên tòa và đề xuất giải pháp khắc phục.
Issue Date: 2020-06
Type: Bài trích
Extent: 7 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 11 (411)-Kỳ 1-Tháng 6/2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp
Appears in Collections:Phân quyền - Tư pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • NCLP.6.20.Tam ngung phien toa_trong TTDS.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 13,72 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.