Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/58031
Title: Khó khăn, vướng mắc qua việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời trong tố tụng dân sự và kiến nghị hoàn thiện
Authors: Thái Chí Bình
Keywords: Khẩn cấp tạm thời
Biện pháp khẩn cấp tạm thời
Tố tụng dân sự
Abstract: Biện pháp khẩn cấp tạm thời có vai trò vô cùng quan trọng trong quá trình giải quyết vụ án, đảm bảo việc thi hành án và kịp thời bảo vệ quyền và lợi ích họp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Quy định của pháp luật tố tụng dân sự hiện hành về biện pháp khẩn cấp tạm thời cơ bản đảm bảo vai trò này, tạo sự thuận lợi cho đương sự thực hiện quyền yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời và giúp Tòa án dễ dàng trong việc xem xét áp dụng, thay đổi, hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời cũng như giải quyết khiếu nại, kiến nghị. Bên cạnh mặt tích cực đó, quy đinh của pháp luật tố tụng dân sự về biện pháp khẩn cấp tạm thời còn tôn tại một số bất cập, hạn chế cần được hoàn thiện.
Issue Date: 2020-06
Type: Bài trích
Extent: 7 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 11 (411)-Kỳ 1-Tháng 6/2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp
Appears in Collections:Phân quyền - Tư pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • NCLP12_6.20.Kho khan_vuong mac_ap dung BPKCtam thoi_TTDS_kien nghi.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 14,67 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.