Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/58032
Title: Khung phân tích năng lực chính sách - Lý thuyết đánh giá năng lực chính sách công
Authors: Nguyễn Đức Lam
Keywords: Chính sách
Chính sách công
Abstract: Năng lực chính sách là một trong những khái niệm cơ bản trong nghiên cứu và thực hành chính sách công. Trên thế giới, các nhà nghiên cứu chính sách công còn có ý kiến khác nhau về khái niệm này, và rất ít nghiên cứu có hệ thống định hình năng lực chính sách và đo lường. Nghiên cứu riêng biệt liên quan đến năng lực chính sách của nghị viện/Quốc hội, nghị sỹ/đại biểu Quốc hội (ĐBQH) càng hiếm hoi, nhất là ở Việt Nam. Trong phạm vi bài viết này, tác giả giới thiệu khái quát các định nghĩa khác nhau về năng lực chính sách và trình bày tổng khái quát về khung thiết kế phân tích năng lực chính sách do một số nhà nghiên cứu Khụng phân tích năng lực chính sách này có thể được tham khảo xã hội, phân tích, đánh giá năng lực chính sách của Quốc hội, ĐBQH.
Issue Date: 2020-06
Type: Bài trích
Extent: 7 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 12 (412)-Kỳ 1-Tháng 6/2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp
Appears in Collections:Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:
Thumbnail
  • NCLP12_6.20.Nang luc chinh sach_danh gia nang luc chinh sach cong.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 12,91 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.