Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/58040
Title: Phản biện xã hội và vai trò của phản biện xã hội ở Việt Nam hiện nay
Authors: Lê Thị Thiều Hoa
Keywords: Phản biện xã hội
Việt Nam
Abstract: Phản biện xã hội là một chủ đề được quan tâm nghiên cứu dưới nhiều xã giác độ khác nhau (chính trị, pháp lý, báo chí, truyền thông, hội học...). Phản biện xã hội có vai trò quan trọng trong thực hành dân chủ và thời xây dựng Nhà nước pháp quyền. Vì vậy, trong gian tới, nhà nước cần tạo môi trường và các điều kiện cần thiết để phản biện xã hội phát huy được vai trò tích cực của mình.
Issue Date: 2020-06
Type: Bài trích
Extent: 9 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 12 (412)-Kỳ 2-Tháng 6/2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp
Appears in Collections:Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • NCLP12_6.20.Phan bien xa hoi_vai tro.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 20,47 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.