Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/58043
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.coverage.spatialThư viện Quốc hội-
dc.creatorNguyễn Thị Thương Huyền-
dc.date.issued2020-07-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/58043-
dc.description.abstractBảo vệ pháp luật là mục tiêu cơ bản của các quốc gia trên thế giới. Trong đó, vai trò quan trọng thuộc về cơ quan công tố. Nghiên cứu pháp luật các nước cho thấy dù cơ cấu tổ chức, vị trí khác nhau nhưng pháp luật đều ghi nhận bảo vệ pháp luật là chức năng, nhiệm vụ của cơ quan kiểm sát/công tố. Bài viết tập trung nghiên cứu những vấn đề cơ bản của Viện Công tố Pháp. Việt Nam là một quốc gia có hệ thống pháp luật chịu nhiều ảnh hưởng của Pháp. Chính vì vậy, việc nghiên chỉ chế định công tố của Pháp sẽ đem lại nhiều giá trị tham khảo đối với Việt Nam, trong quá trình, phát triển và hoàn thiện chế định Viện kiểm sát nhân dân.-
dc.format.extent5 trang, pdf-
dc.languagevivi
dc.rightsTạp chí Nghề luậtvi
dc.subjectChế địnhvi
dc.subjectViện Công tốvi
dc.subjectCộng hòa Phápvi
dc.subjectCông tốvi
dc.subjectViệt Namvi
dc.subjectViện Công tố Phápvi
dc.titleChế định Viện công tố theo quy định của nước Cộng hòa Pháp - Một vài kinh nghiệm đối với Việt Namvi
dc.typeBài tríchvi
dc.source.methodTạp chí Nghề luật số 7 năm 2020-
Appears in Collections:Phân quyền - Tư pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • NL.7.20.Che dinh vien Cong to_Phap_Viet Nam.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 11,39 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.