Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/58044
Title: Địa vị pháp lý của người chuyển đổi giới tính trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình
Authors: Lê Thu Trang
Keywords: Địa vị pháp lý
Chuyển đổi giới tính
Hôn nhân và gia đình
Người chuyển đổi giới tính
Abstract: Bộ luật dân sự năm 2015 (BLDS năm 2015) có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2017 lần đầu nhận việc chuyển đổi giới tính của cá nhân tại Điều 37. Đây là sự thay đổi mang tính đột phá trong việc ghi nhận và bảo vệ quyền nhân thân của cá nhân nói riêng quyền con người nói chung. Chuyển đổi giới tính là quy định mới và còn tồn tại nhiều vấn đề cần phải giải quyết để có thể áp dụng một cách hiệu quả trên thực tiễn. Trên cơ sở khái quát chung về chuyển đổi giới tính, bài viết hướng tới việc trao đổi về địa vị pháp lý của người chuyển đổi giới tính gia đình và đề xuất một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật điều chỉnh cho vấn đề về người chuyển đổi giới tính, địa vị pháp lý, hôn nhân và gia đình.
Issue Date: 2020-07
Type: Bài trích
Extent: 7 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghề luật số 7 năm 2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghề luật
Appears in Collections:Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • NL.7.20.Dia vi ng chuyen doi gtinh_phap luat hon nhan gia dinh.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 15,11 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.