Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/58051
Title: Nhận diện bất cập trong quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự công cộng
Authors: Cao Vũ Minh
Keywords: Xử phạt
Xử phạt vi phạm hành chính
Trật tự công cộng
Abstract: An toàn xã hội luôn là vấn đề mang tính thời sự, là mối quan tâm hàng đầu của toàn thể cộng đồng. Sở dĩ như vậy vì đây là lĩnh vực có ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống thường ngày của con người và là điều kiện tất yếu để bảo đảm an ninh cuộc sống cho người dân. Để góp phần bảo đảm trật tự công cộng thì xử phạt vi phạm hành chính được xem là một trong những giải pháp hữu hiệu. Hiện nay, các vi phạm về trật tự công cộng được được quy định khá chi tiết, từ đó tạo ra cơ sở pháp lý cho người có thẩm quyền thực hiện việc xử phạt đổi với các vi phạm về trật tự công cộng trên thực tế. Bài viết trình bày hai vấn đề: i) Khái quát vi phạm hành chính về trật tự công cộng; ii) Một số bất cập trong các quy định xử phạt vi phạm hành chính đối với các vi phạm về trật tự công cộng. Trên cơ sở phân tích một số bất cập trong các quy định pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính đối với các vi phạm về trật tự công cộng, bài viết đưa ra giải pháp hoàn thiện.
Issue Date: 2020-07
Type: Bài trích
Extent: 4 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghề luật số 7 năm 2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghề luật
Appears in Collections:Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:
Thumbnail
  • NL.7.20.Quy dinh xu phat VPHC_trat tu cong cong.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 9,12 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.