Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/58062
Title: Áp dụng lẽ công bằng trong án lệ số 04/2016/AL và án lệ số 07/2016/AL
Authors: Nguyễn Thị Minh Huệ
Keywords: Lẽ công bằng
Án lệ
Án lệ 04/2016
Án lệ 07/2016
Abstract: Tài liệu đề cập đến các vấn đề chung về lẽ công bằng theo pháp luật Việt Nam; áp dụng lẽ công bằng trong Án lệ số 04/20-16/AL và án lệ số 07/2016AL.
Issue Date: 2020-08
Type: Bài trích
Extent: 5 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghề luật số 8 năm 2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghề luật
Appears in Collections:Phân quyền - Tư pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • NL.8.20.Ap dung le cong bang an le 04.2016_an le 07.2016.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 12,22 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.