Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/58066
Title: Nguyên tắc quốc tịch theo pháp luật Việt Nam
Authors: Nguyễn Thu Hương
Keywords: Quốc tịch
Pháp luật
Nguyên tắc
Việt Nam
Abstract: Bài viết phân tích nguyên tắc quốc tịch theo pháp luật Việt Nam. Trên cơ sở đó, tác giả đề xuất một số kiến nghị cụ thể về vấn đề này.
Issue Date: 2020-02
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 11 trang, pdf
Method: Tạp chí Công Thương
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Công Thương
Appears in Collections:Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:
Thumbnail
  • TVQH_Nguyên tắc quốc tịch theo pháp luật Việt Nam_TCCT.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 270,01 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.