Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/58067
Title: Yếu tố ảnh hưởng đến mô hình kinh doanh du lịch trực tuyến Việt Nam
Authors: Tạp chí Công thương
Keywords: Yếu tố
Kinh doanh
Du lịch trực tuyến
Abstract: Thương mại điện tử đang phát triển mạnh mẽ trong tất cả các ngành nghề kinh doanh. Tính đến thời điểm hiện tại, trên 70% số lượng sản phẩm du lịch được bán ra tại các nước phát triển chủ yếu phân phối qua kênh trực tuyến. Tại Việt Nam, mô hình kinh doanh du lịch trực tuyến được áp dụng rộng rãi từ năm 2015. Lý do của sự chậm trễ này được đưa ra là do ngành Du lịch Việt Nam phát triển chậm hơn các nước khác. Bài viết nghiên cứu và phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng mô hình này ở nước ta.
Issue Date: 2020-04
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 6 trang, pdf
Method: Tạp chí Công thương
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Công thương
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:
Thumbnail
  • TVQH_Yếu tố ảnh hưởng đến mô hình_TCCT.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 160,44 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.