Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/58075
Title: Thẩm quyền quyết định của Tòa án trong giải quyết vụ án lao động
Authors: Trần Minh Tiến
Keywords: Thẩm quyền
Quyết định
Tòa án
Vụ án lao động
Abstract: Tài liệu đề cập đến thẩm quyền quyết định của Tòa án; nội dung, diễn biến tố tụng vụ việc; vấn đề pháp lý của vụ việc.
Issue Date: 2020-08
Type: Bài trích
Extent: 5 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghề luật số 8 năm 2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghề luật
Appears in Collections:Phân quyền - Tư pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • NL.8.20.Tham quyen quyet dinh cua TA_Vu an lao dong.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 11,35 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.