Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/58085
Title: Một số hạn chế của pháp luật về tuyển dụng lao động ở Việt Nam
Authors: Hoàng Xuân Trường
Keywords: Tuyển dụng lao động
Pháp luật
Tuyển dụng
Lao động
Việt Nam
Abstract: Bài viết trình bày bản chất pháp lý cũng như vai trò của tuyển dụng lao động, phân tích các quy định của pháp luật hiện hành, so sánh, đánh giá với Bộ luật Lao động 2019 về tuyển dụng lao động dựa trên các khía cạnh: Chủ thể trong quan hệ tuyển dụng lao động; phương thức tuyển dụng lao động; trình tự, thủ tục tuyển dụng lao động và với hệ quả pháp lý của tuyển dụng lao động, qua đó, đề xuất một số giải pháp phù hợp thực tiễn.
Issue Date: 2020-06
Type: Bài trích
Extent: 7 trang, pdf
Method: Tạp chí Nhà nước và pháp luật số 6 (386) năm 2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nhà nước và pháp luật
Appears in Collections:Phân quyền - Lao động

Files in This Item:
Thumbnail
  • NNPL.6.20.Phap luat tuyen dung lao dong_Viet Nam.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 14,68 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.