Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/58105
Title: Báo cáo thường niên 2004
Authors: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Keywords: Báo cáo
Thường niên
Năm 2004
Abstract: Tài liệu đề cập đến kinh tế thế giới và trong nước; diễn biến tiền tệ; hoạt động của Ngân hàng Nhà nước; triển vọng kinh tế vĩ mô và hoạt động ngân hàng năm 20054.
Issue Date: 2004
Type: Bài trích
Extent: 117 trang, pdf
Method: Ngân hàng nhà nước Việt Nam - https://www.sbv.gov.vn
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Ngân hàng nhà nước Việt Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • NHNN_Bao cao thuong nien 2004.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 71,52 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.